Föräldrakooperativ

Kompassen är ett föräldrakooperativ vilket ger dig som förälder möjligheten att vara en större del av ditt barns förskoletid. För dig som i högre grad vill ha möjlighet att påverka och vara delaktig är Kompassen ett ypperligt alternativ.

Föräldrakooperativet utgörs av en ideell, icke vinstdrivande förening där föräldrarna är medlemmar. I dagsläget består den av 17 familjer från Timrå och Sundsvall. Föreningen har en stadga och en årlig stämma som är högsta beslutande organ. Stämman utser en styrelse. Utöver stämman hålls under året två till tre medlemsmöten.

Du väljer i princip själv hur delaktig du vill vara, men för att få ihop verksamheten måste alla familjer delta på det vi kallar fixardagar. En gång på hösten och en gång på våren samlas föräldrarna för att laga sådant som gått sönder; grovstäda och förbättra miljön där våra barn vistas på dagarna.

För att få till så att barnen ska få hemlagad mat varje dag så ställer föräldrarna upp och lagar maten ca 1 gång i månaden per familj. Antalet gånger per år kan variera beronde på hur många familjer som är inskrivna på förskolan.

För den som vill engagera sig ännu mer i sitt barns förskoletid så finns möjligheten att delta i Kompassens styrelse, där viktiga beslut för förskolans framtid fattas. Styrelsen består av förskolechefen, en extern ledamot och fem andra ledamöter som fyller funktionerna ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ledamot. Normalt består dessa fem funktioner av familjer som har barn på Kompassen.

Kompassen är en liten förskola med korta led till beslut. Detta innebär i praktiken att alla familjer som har barn på förskolan kan komma med förslag på förändringar till styrelsen och dessa tas upp redan på nästa styrelsemöte.