Kontakta oss

Telefon: 060- 57 38 00
Epost: fskkompassen@gmail.com
Adress:
Förskolan Kompassen
Framnäsgatan 4
861 32 Timrå

 

Lämna synpunkter och förslag

För- och efternamn
Kryssa i rutan om du vill att vi kontaktar dig. Vill du inte använda e-post, ange då en alternativ kontaktväg i meddelanderutan. Notera att inga fält för personuppgifter är obligatoriska.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

Vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla riktigt alla kriterier i WCAG. Vår plan är att ha åtgärdat alla bristerna senast 2020.

För dig med nedsatt rörelseförmåga

  • Det är i vissa fall svårt att se vilket element på sidan som har tangentbordsfokus.
  • Det finns ledtexter i formulären som inte är korrekt kopplade till det fält de tillhör.
  • Element som hör ihop är inte grupperade på ett korrekt sätt.

För dig med nedsatt syn

  • Det är i vissa fall svårt att se vilket element på sidan som har tangentbordsfokus.
  • Det finns ledtexter i formulären som inte är korrekt kopplade till det fält de tillhör. Detta kan försvåra användning av uppläsande hjälpmedel.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Du kan antingen använda kontaktformuläret ovan. Under rubriken ”Vad gäller saken?” väljer du då ”Webbplatsen”. Du kan även kontakta via någon av de andra kontaktvägarna som anges ovan.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.


Vår dataskyddspolicy

Föräldrakooperativet Förskolan Kompassen behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Kompassen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Kompassen genom att kontakta oss på fskkompassen@gmail.com.

Medlemskap

Medlemskapet i Kompassen är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Kompassen inte bevilja dig medlemskap eftersom Kompassen behöver personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på Kompassens berättigade intressen

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Kompassen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Kompassen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut månadsbrev via mail. Vi kan också komma att behandla barnets personuppgifter för statistiska ändamål. Dessutom använder vi barnens bilder på lådan i hallen och för pedagogisk dokumentation i Tyra-appen samt barnets portfoliopärm.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Kompassen ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina  personuppgifter kommer att behandlas i Kompassens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag så som revisor och skolfotograf, och kommunen som Kompassen samarbetar med för nödvändig behandling för Kompassens räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Kompassen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Kompassen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till fskkompassen@gmail.com. Du har också rätt att vända dig till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Kompassen önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Webbplatsen

Vår webbplats är skapad i WordPress och ligger på webbhotellet Surftown med vilka vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal (läs mer här). De personuppgifter vi behandlar när du besöker vår webbplats är din IP-adress samt de personuppgifter du själv väljer att lämna vid intresseanmälan eller i kontaktformuläret.

Upp till menyn